Bli kund

Behöver du eller dina anställda ett vaccinationsintyg? Boka tid för vaccination hos oss redan idag.

Vissa länder kräver ett vaccinationsintyg som visar att man tagit alla vaccinationer som behövs för landet du ska vistas i eller kommer ifrån. Andra länder kan kräva intyg av vaccination trots att sjukdomen inte finns där. Exempel på ett vaccinationsintyg är intyget om att ni tagit vaccin mot gula febern (vilket rekommenderas till vissa länder i tropiska områden i Afrika och Sydamerika).

De som av hälsoskäl inte kan ta vaccin mot gula febern inför en resa, kan istället få ett särskilt intyg om att detta ersätter vaccinationsintyget.

Har någon tappat bort sitt intyg (vaccinationshäfte)? Kontakta oss så utfärdar vi ett nytt för de vacciner som tagits på vår vaccinationsmottagning.


Anpassad vaccination inför utlandsresan

Eftersom en del vaccin behöver ges fler än en gång för att ge fullt skydd är det viktigt att vaccinationen planeras tillsammans med oss i god tid (6-8 veckor) före resan. Vilken typ av vaccination du eller din personal behöver beror inte bara på resmålet. Det beror även på vilken tid på året resan sker, längden på resan och hur planerna ser ut kring vistelsen. Även den allmänna hälsan och tidigare vaccinationer spelar in i vår rekommendation av vaccination. Mer om resevaccination