Bli kund

Hälsofrämjande livsstil och levnadsvanor

– En förändringsprocess i 3 steg

Allt fler inser värdet av en god, stark och hållbar hälsa. Trivs man med sin hälsa så ökar man sitt välbefinnande och sin energi till att leva livet fullt ut. Vi vet också att en medarbetare som mår bra och har en god hälsa är mer produktiv och närvarande på arbetet.

Vår tids folksjukdomar är kopplade till vår livsstil som för många människor innebär för mycket stress, bristfällig sömn och återhämtning, för mycket stillasittande, osund kost och brist på rörelse. Men det går att förändra om man vill! Genom hälsofrämjande levnadsvanor skapar vi goda förutsättningar för styrka och kraft att orka med vår vardag med viktiga delar i livet såsom tex familj, vänner, det egna välbefinnandet samt yrkesarbete.

Tillsammans med oss och vår trestegsraket stöttar vi dig att nå dina mål, för dina levnadsvanor och dess inverkan på din energi och upplevelsen av en god livskvalité som är en viktig del i livet.

Syfte och mål

Att du med stöd av oss ska finna faktorer som främjar en god och hälsofrämjande livsstil. Att du får verktyg för att finna balansen i just ditt liv.

Upplägg och innehåll

Vi arbetar med att ditt nuläge och vad ditt önskade läge är. Vi belyser faktorer som främjar en god och hälsofrämjande livsstil och ger dig verktyg i att finna balansen i ditt liv efter dina önskemål och förutsättningar. Tillsammans med dig kartlägger vi hälsostatus, upprättar individuella mål och handlingsplan med ett coachande förhållningssätt där samtalet och dialogen baseras på motiverande samtal. Vi kommer fylla på din verktygslåda med både praktiska och teoretiska övningar och stötta dig i de mål du sätter upp för att få balans i livet, hela tiden med ett coachande förhållningssätt.

Antal tillfällen

3 tillfällen med möjlighet till ytterligare coachande tillfälle utifrån önskemål. Varje tillfälle är 1 timme.

Steg 1 - Hälsoinventering

Vi börjar med en kartläggning gällande hälsa och livsstilsvanor. Vi tar prover av riskfaktorer för sjukdom och ohälsa. Aktuella prover är blodtryck, blodsocker, kolesterol, Hb (blodvärde) midjemått samt BMI. Vi sätter upp mål om det finns en önskan om förändringar i någon eller några levnadsvanor för ett ökat välbefinnande och förbättrad hälsa.

Steg 2 – Uppföljning

Fortsatt livsstilsrådgivning för att främja måluppfyllelse. Vi följer upp målsättning och handlingsplan och planerar tid för utvärdering och ev. ytterligare behov av coachtillfällen med tex ytterligare livsstilsrådgivning etc.

Steg 3 – Utvärdering

Uppföljning och utvärdering med fokus på förändringar av levnadsvanor. Ny provtagning av riskfaktorer.

  • Vad funkar bra och vad finns det för ytterligare utvecklingsområden?
  • Finns det önskemål och behov av mer coachning för livsstilsförändring?
Tilläggstjänster

Resurs
Utförs av vår leg. Sjuksköterska och Hälsoinspiratör Linda Hedén

Pris
Enligt offert

Boka Hälsosam livsstil

För mer information

Kontakta Åsa Bjerdén, Operativ chef. Ring 0771-35 43 30 eller maila till asa.bjerden@halsobolaget.se

 


RELATERAT UTBUD