Bli kund

Hitta vardagsbalans – stresshantering för medarbetare

Att känna stress i livet och/eller på arbetsplatsen är något de flesta av oss gör under kortare eller längre perioder. Ofta kan vi hantera stress under en period, men långvarig stress utan tillräcklig återhämtning kan däremot leda till ohälsa och sjukskrivning.

I Hälsobolagets stresshanteringsprogram arbetar vi med konkreta metoder för att ta kontroll över vardagsstressen och öka vardagsbalansen. Programmet syftar till att öka kunskapen och medvetenheten om stress generellt, arbetsrelaterad stress, egna stressorer specifikt och verktyg för stresshantering.

Målet är att du ökar din medvetenhet och motståndskraft mot stress i vardagen och kan agera för ökad vardagsbalans på och utanför arbetet.

Målgrupp

Enskilda medarbetare eller arbetsgrupper som är i en negativ stresspiral och behöver ta kontroll över vardagsstress och öka vardagsbalansen.

Ur innehållet Hitta vardagsbalans
  • Fakta om stress – så påverkas kroppen och hjärnan
  • Kroppskännedom och tidiga stressignaler
  • Stresshantering (stressbeteende, hållbar hälsa)
  • Återhämtning – vad, hur och när för att aktivt främja hälsa och livskvalitet?
  • Arbetsrelaterad stress och stresshanteringsstrategier.
Upplägg:

8 tillfällen á 2 timmar under 16 veckor.

Grupper:


Öppet program – med medarbetare från olika arbetsgivare.

Grupp om 12 deltagare. Ny omgång startar så snart grupp är fylld.

Pris:

6 000 kr/deltagare

Hel arbetsgrupp

Hel arbetsgrupp enligt överenskommelse.
Vi skräddarsyr ett upplägg utifrån era behov.

Pris:

Enligt offert

För mer information om stresshantering för medarbetare:

Kontakta Åsa Bjerdén, Operativ chef. Ring 0771-35 43 30 eller maila till asa.bjerden@halsobolaget.se


INTRESSEANMÄLAN