Bli kund

Hälsobolagets förebyggande och återgångsprogram

– För dig innan, under, eller efter en sjukskrivning för hållbart arbetsliv och ett liv i balans.

 • För dig som är på gränsen till – och vill förebygga en sjukskrivning,
 • För dig som är sjukskriven och vill erhålla en hållbar arbets- återgång.
 • För dig som nyligen kommit tillbaka i arbete efter en sjukskrivningsperiod
Innehåll
 1. Stress
  Om Stressfysologi, stressbeteende och reaktioner, stresshantering.
 2. Mindfulness i hjärnan
  Om medveten närvaro, att rikta sin uppmärksamhet, mindfulnessövningar.
 3. Återhämtning, trötthet och sömn
  Om 4 olika tröttheter, sömnhygien och sömnstrategier.
 4. Kroppskännedom
  Om konsten att kunna njuta av sin kropp i både rörelse och vila. Lära känna kroppens signaler.
 5. Mat/kost
  Om måltidsorientering, matens betydelse för vår hälsa.
 6. Smärta
  Om smärtbeteende, att leva med smärta.
 7. Rörelselust
  Om rörelsens betydelse för vårt välbefinnande och om hur skapa träningsglädje.
 8. Mental träning med positiv psykologi
  Om tankens makt, acceptans, hjärnstyrka.
 9. Uppföljning
  Utvärdering, vidmakthållandeplan
Metod

Stresshantering utifrån ACT/KBT

Programmet riktar sig till dig som jobbar inom både näringsliv och kommun.

För mer information om Hälsobolagets förebyggande och återgångsprogram:

Kontakta Åsa Bjerdén, Operativ chef. Ring 0771-35 43 30 eller maila till asa.bjerden@halsobolaget.se

INTRESSEANMÄLAN