Bli kund

Systemisk coachning – en metod som synliggör nuläget och kommande steg kopplat till möjlighet och hanterbarhet

Systemisk coachning – vad och hur?

Systemisk coachning är en metod som har systemiskt förhållningssätt. Fokus ligger på relationer, samband och kopplingar mellan olika delar som ingår i det system man utforskar tillsammans med individen eller gruppen.

Systemet kan vara en arbetsgrupp, en verksamhet eller en organisation. Systemet kan också vara vår relation med oss själva, det problem vi vill lösa eller våra mål med livet.

Vi lever i ständig relation med vår omvärld. Och omvärlden både påverkar och påverkas av de system (t.ex. arbetsgrupp eller verksamhet) vi ingår i.

I en systemisk coachning tydliggör vi och ”flyttar ut” den inre bild av systemet som personen/gruppen har. ”Utflyttningen” kan göras genom vi ritar systemet, använder olika symboler för alla olika delar i systemet eller om det är en grupp låta olika personer representera olika viktiga element i systemet.

Syfte och upplägg

Syftet är att göra personen/gruppen medveten om situationen och att synliggöra de olika perspektiv som finns i aktuell situation.

Processen och den fortsatta coachningen formas sedan utifrån de olika perspektiv och möjligheter som blir synliga.

Ibland används systemisk coachning som metod när en handledning, coachning eller grupputveckling pågått en tid som ett medel att komma vidare i processen.

Arbetet bedrivs med ett coachande förhållningssätt genom frågeställningar som personen/gruppen aktivt jobbar med att reflektera över, sätta ord på och öka sitt eget engagemang kring. Det leder till förutsättningar att skapa strategier, ökad medvetenhet, mod och tilltro på sin förmåga att hantera situationer.

Arbetet bedrivs med ett coachande förhållningssätt genom frågeställningar som personen/gruppen aktivt jobbar med att reflektera över, sätta ord på och öka sitt eget engagemang kring. Det leder till förutsättningar att skapa strategier, ökad medvetenhet, mod och tilltro på sin förmåga att hantera situationer.

En medveten strategi är att bygga på det positiva, lyfta fram styrkor och friskfaktorer, vilket underlättar det kommande förändringsarbetet.

Lämpliga målgrupper för denna metod

Medarbetare, chefer, arbetsgrupper och ledningsgrupper.

Är du intresserad av att veta mer kring metoden Systematisk coaching och dess olika användningsområden?

Kontakta oss gärna så beskriver vi detaljer, innehåll och priser. Tillsammans kan vi skräddarsy insatsen utifrån era behov och önskemål.

Kontakta Åsa Bjerdén, Operativ chef. Ring 0771-35 43 30 eller maila