Bli kund

Systematiskt arbetsmiljöarbete – Hälsobolaget utbildar och stöttar dig som arbetsgivare.

Som arbetsgivare är du ansvarig för att arbetsmiljön på företaget är säker. Det innebär att du måste jobba för att upptäcka sådant som kan vara farligt på arbetsplatsen och åtgärda det innan något händer.

Ett bra sätt att skapa en säker arbetsmiljö är att ha rutiner som hjälper dig att kontrollera arbetsmiljön ofta. Då arbetar du förebyggande och systematiskt. Mer om detta kan du läsa i AFS 2001:1. Ta gärna en titt på Arbetsmiljöverkets introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsgivare.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.

Till Arbetsmiljöverket


Hälsobolaget har lång erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete

Som leverantör av företagshälsovård har vi lång erfarenhet och gedigen kunskap kring att arbeta systematiskt med arbetsmiljö och hälsa. Vi hjälper gärna ditt företag att komma igång med detta viktiga hälsofrämjande arbete.