Bli kund

SDI – Strength Deployment Inventory

Människor är komplexa och det kan leda till att samverkan mellan personer ibland kan vara både utmanande och svår. Med SDI-verktyget arbetar vi för att skapa och utveckla välfungerande team där olikheter tas tillvara och styrkor synliggörs. ”TotalSDI” kan användas under en halv eller hel utvecklingsdag, där det finns möjlighet att dela upp innehållet med uppföljning och fördjupning utifrån gruppens process.

Syftet med SDI-verktyget ”TotalSDI” är att hjälpa människor att förstå sig själv och andra, inte bara i hur vi beter oss, utan varför vi beter oss som vi gör. Den ökade förståelsen kan bidra till ett förändringsarbete som minimerar icke konstruktiva konflikter och ökar möjligheten till att bli ett mer välfungerande team med ökad måluppfyllelse.

Målet med SDI-verktyget

  • Förståelse för de bakomliggande drivkrafterna hos oss själva och andra under två förutsättningar. Dels när allt går bra. Dels när man upplever konflikt.
  • Förståelse för vad som händer när vi agerar på olika sätt utifrån våra drivkrafter, hur drivkrafter påverkar våra beteenden, hur drivkrafter förändras i olika situationer och hur man kan utveckla en större förståelse för andras beteenden.
  • Ge ledningsgrupper och andra grupper möjlighet att utifrån resultatet samtala och reflektera kring hur olikheter kan tas tillvara med ökad förståelse för mellanmänskliga relationer och fokus på det positiva. Då skapas och byggs starkare relationer, effektivare kommunikation och en samverkande grupp.

Metod

Metoden grundar sig på över 40 års omfattande akademisk forskning när psykologen Dr. Elias Porter skapade SDI.

Är du intresserad av att veta mer om Strength Deployment Inventory och dess olika användningsområden?

Kontakta oss gärna så beskriver vi detaljer, innehåll och kostnader. Tillsammans kan vi skräddarsy insatsen utifrån era behov och önskemål.

Kontakta Åsa Bjerdén, Operativ chef. Ring 0771-35 43 30 eller maila