Bli kund

Stöd vid alkohol- och drogmissbruk

Det är inte alltid mängden eller tillfälle som avgör ifall bruk av något slag anses som ohälsosam. Utan snarare de konsekvenser som bruket leder till, så som fysiska och psykiska hälsoaspekter men även samvaron med familj och vänner. Det kan även leda till att man tar onödiga risker både privat och inom arbetslivet.

Pågår det under en längre tid kan det i sin tur leda till ett beroende där bruket får stå i centrum och allt annat hamnar på andra plats, så som barn eller sin partner. Du upplever att du inte “fungerar” utan ditt bruk av alkohol och/eller droger.

 


Utdrag ur föreskrifterna om arbetsanpassning och rehabilitering: 1994:1

10 § Arbetsgivaren skall ha de rutiner som behövs för verksamheten med arbetsanpassning och rehabilitering.

13 § Rutiner enligt 10 § skall även omfatta arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel.


AUDIT/DUDIT

AUDIT är ett kartläggande instrument som används inom sjukvård och företagshälsovård för att tillsammans med individen se över konsumtionen av alkohol och på det sättet kunna vägleda ifall det finns risk för missbruk eller beroende.

DUDIT fungerar likadant men istället ligger fokuset på droger.


15-metoden

För att kunna hjälpa en individ som har ohälsosamma alkoholvanor utgår vi från Hälsobolaget utifrån 15-metoden. Modellen skapades för att kunna stötta individen med att kunna kontrollera sitt beroende genom tre steg. Ibland fullföljs bara två av dessa steg, ibland även det tredje. Namnet uppkom från ovanstående AUDIT, där 15 p kan vara ett tecken på missbruk eller beroende.


Andra insatser vi kan stötta med

Vid behov stöttar vi med drogtester, alkholscreening och stöttning med utdelning av personliga läkemedel samt samtalsstöd.