Bli kund

Pga det ansträngda läget i vården pausar vi vår PCR-provtagning. Vi fortsätter dock som vanligt med antigentestning.

Reseintyg Fit for fly + PCR-test

Ska du ut och resa? Glöm inte att säkerställa om du behöver ett friskintyg, även kallat fit for fly. Intyget grundar sig på en läkarbedömning utifrån din hälsa och krävs ofta för resor till Asien.

Hälsoundersökningen kan se olika ut beroende på vart du ska resa. Det betyder också att olika arrangörer och resebolag har olika intyg, därför är det av vikt att du vet vilket intyg som din resa kräver och att du förser oss med detta innan din tid hos oss.

I dagsläget krävs också ett PCR-test som är signerat av läkare i samband med fit for fly-intyg.

Krävs särskilt intyg eller tillägg?

Om verksamheten kräver särskilt intyg/tillägg ska underlaget mailas till info@halsobolaget.se innan tid bokas. Vi säkerställer därefter att vi kan utfärda intyget och återkommer för tidsbokning.

Pris:
3 800 kr

Hur går testet till?

Ett PCR-test tas i näsan för att påvisa infektion med Covid-19 och det tar 10-15 minuter att genomföra.

Hur snabbt får jag svar?

PCR-test kan tas måndag till torsdag före kl 12 och intyg erhålles nästa vardag senast kl 18. Intyget skickas per säkert mail alternativt hämtas hos oss på Hälsobolagets mottagning i Uddevalla (stänger kl 16.30).

Tänk på detta innan du bokar

• Du ska vara frisk och inte ha uppvisat symptom på Covid-19 de senaste 2 veckorna.

• Ha med dig giltigt pass som du ska resa med när du kommer till oss.

Pga det ansträngda läget i vården pausar vi vår PCR-provtagning. Vi fortsätter dock som vanligt med antigentestning.

Boka reseintyg Fit for fly + PCR-test

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi dig inom kort.

Det ligger på resenärens ansvar att inför provtagningen ta reda på vilken typ av intyg som behövs för att få resa in i just det landet resan avser. / It is the traveler’s responsibility to find out before the sampling what type of certificate is needed to travel into the specific country to which the trip relates.