Bli kund

Rese- och friskintyg Covid-19

Skall du resa eller har varit utomlands? Hälsobolaget genomför PCR-prov för ackrediterat laboratorium och antigentest (snabbtest). Vi utfärdar både reseintyg och friskintyg på engelska.

På grund av rådande omständigheter med Covid-19 kräver flertalet länder ett intyg där det framgår att resenären testats negativ med PCR-test för Covid-19. Hälsobolaget genomför PCR-prov för ackrediterat laboratorium och antigentest (snabbtest). Vi utfärdar både reseintyg och friskintyg på engelska.

Pga det ansträngda läget i vården pausar vi vår PCR-provtagning. Vi fortsätter dock som vanligt med antigentestning.

PCR-test

För dig som inför en resa behöver visa att du testats negativt för Covid-19.

PCR-testet uppfyller Folkhälsomyndighetens säkerhetskrav och analyseras på ett ackrediterat laboratorium. Efter att testet har påvisat negativt resultat utfärdar våra läkare ett reseintyg på engelska. Intyget får du dagen efter du tagit ditt test. Intyget utfärdas av läkare.

Svar inom 34 timmar.

Pris:
1 595 kr

Pga det ansträngda läget i vården pausar vi vår PCR-provtagning. Vi fortsätter dock som vanligt med antigentestning.

Läs mer och boka PCR-TEST

Antigentest (snabbtest)

För dig som behöver visa att du testats negativt för Covid-19.

Antigentestet (även kallat snabbtest) kan användas när du ska resa eller om du av annan anledning snabbt behöver visa upp ett intyg på att du är frisk. Testet tas på vår mottagning och du erhåller ditt intyg digitalt med QR-kod samma dag som du provtas. Intyget för EU uppfyller europeiska krav för resebevis och är godkänt av e-hälsomyndigheten.

Digitalt svar samma dag.

Pris:
495 kr

Boka ANTIGENTEST

Fit for fly + PCR

Ska du ut och resa? Glöm inte att säkerställa om du behöver ett friskintyg, även kallat fit for fly.

Intyget grundar sig på en läkarbedömning utifrån din hälsa och krävs oftast inför resor till Asien. Hälsoundersökningen kan se olika ut beroende på vart du ska resa. Det betyder också att olika arrangörer och resebolag har olika intyg, därför är det viktigt att du vet vilket intyg som din resa kräver och att du förser oss med detta innan din tid hos oss.

I dagsläget krävs också ett PCR-test som är signerat av läkare i samband med fit for fly-intyg.

Pris:
3 800 kr

Pga det ansträngda läget i vården pausar vi vår PCR-provtagning. Vi fortsätter dock som vanligt med antigentestning.

Boka Fit for fly + PCR


Läkarintyg för studier eller arbete utomlands

För att få tjänstgöra i det landet som är tänkt, behöver arbetstagaren oftast visa att hen är frisk och fullt arbetsför. Vid utlandsstudier krävs oftast ett hälsointyg.

Intyg för utlandsvistelse