Bli kund

Hur vi arbetar för att minimera risken för smittspridning av covid-19

För dig som besöker oss kan det kännas tryggt att veta att vi på Hälsobolaget ständigt håller oss uppdaterade gällande nya regler och direktiv från Folkhälsomyndigheten och regeringen, vilket betyder att vi justerar våra rutiner gällande covid-19 kontinuerligt.

En del i att minimera smittorisken är att vi följer rådande lag gällande maxantalet i våra lokaler och därmed håller avstånd.

Du kan läsa mer om lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (2021:4) här

Alltid visir/munskydd och anpassningar i lokalen

Vi bär sedan 7 januari 2021 alltid visir/munskydd och vid vissa tillfällen både visir och munskydd. ex. vid PCR-testning eller arbets-ekg då detta är arbetsmoment då vi är nära dig som besökare. Munskydd skall också alltid bäras av besökare. Det finns att tillgå på varje mottagning.

Vi har gjort flera anpassningar i lokalen och sett till att handsprit finns lättillgängligt samt färre stolar i väntrum och mötesrum för att underlätta social distansering. På flera av våra mottagningar finns också möjlighet att vänta utanför våra lokaler om det är fullt i väntrum eller om man själv känner sig tryggare med det.

För att få bukt på smittspridningen är det viktigt att alla som vistas i våra lokaler är symtomfria, medarbetare som besökare. Tillsammans hjälps vi åt.

Du finner mer information på Folkhälsomyndigheten

Var rädd om dig!