Bli kund

Den 25:e maj 2018, trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och ersatte PuL.

GDPR är ett EU-direktiv som omfattar samtliga näringsidkade inom EU. Anledningen till att GDPR uppkommit är för att säkerställa att skyddet för personuppgifter ska vara likvärdigt i hela EU.

Inom Hälso- och sjukvården innebär detta mindre förändringar än för det övriga samhället, då det sedan tidigare funnits höga krav på patientsäkerhet, IT-säkerhet och medicinsk sekretess.

Hälsobolaget ska hantera och leverera hälso- och sjukvård med de lagar, förordningar samt sekretesskrav som krävs.

Några förändringar medför dock GDPR till den befintliga lagstiftningen. Med anledning av detta har vi på Hälsobolaget AB uppdaterat våra villkor och bestämmelser.
Hälsobolaget hanterar all data från kunder som personuppgifter med respekt och utan reservationer i enighet med  GDPR:s bestämmelser. Kunden är personuppgiftsansvarig och Hälsobolaget förbinder sig att verka personuppgiftsbiträde för kundens räkning.
Vi kommer att stå fast vid vår höga standard gällande kvalitet, sekretess och säkerhet.
För att säkerställa detta har vi adderat två nya paragrafer i våra allmänna villkor och bestämmelser, 5.4 och 8.3.  Befintliga avtal kompletteras med dessa punkter.

Vill ni läsa mer om våra användarvillkor eller spara som PDF klicka på följande länk:
Länk:  Användarvillkor

För er som ändå vill ha ett påskrivet biträdesavtal, finns detta på länken nedan. Skriv ut dokumentet och skriv under. Det går bra att skanna och skicka till oss via epost: info@halsobolaget.se
Länk: Personuppgiftsiträdesavtal

För ytterligare information om GDPR besök: www.datainspektionen.se

Med vänliga hälsningar
Hälsobolaget AB