Bli kund

Friskintyg – Antigentest (snabbtest)

För dig som behöver visa att du testats negativt för Covid-19. Det kan handla om att du varit på resa och skall tillbaka till arbete eller att verksamheten av annan anledning vill se att du är frisk.

Olika regler gäller för olika verksamheter, både vad gäller t ex giltighetstid, krav på intyg och provtagningssätt. Det ligger på beställarens ansvar att inför provtagningen ta reda på vilken typ av intyg som behövs.

Antigentest (även kallat snabbtest) tas på vår mottagning i Uddevalla och inom 15-20 min finns svaret och du kan få ditt intyg i samband med besöket. Antigentestet utfärdas av provtagare som ej är läkare.

Hälsobolagets standardintyg för antigentest innehåller uppgifter om:

  • namn
  • födelsedatum
  • testdatum
  • testsvar.

Pris:
850 kr

Krävs särskilt intyg eller tillägg?

Om verksamheten kräver särskilt intyg/tillägg ska underlaget mailas till info@halsobolaget.se innan tid bokas. Vi säkerställer därefter att vi kan utfärda intyget och återkommer för tidsbokning.

Hur går testet till?

Ett antigentest tas i näsan för att påvisa infektion med Covid-19 och det tar 10-15 minuter att genomföra.

Hur snabbt får jag svar?

Inom 15-20 minuter efter att testets tagits. Du erhåller ett färdigt intyg vid besöket.

Vart utför ni testet?

I dagsläget utförs antigentestet endast på vår mottagning i Uddevalla.

Tänk på detta innan du bokar

• Du ska vara frisk och inte ha uppvisat symptom på Covid-19 de senaste 2 veckorna.

• Ta med din legitimation.