Bli kund

Skall du eller har varit utomlands?
Vi utfärdar rese- och friskintyg för Covid-19.

På grund av rådande omständigheter med Covid-19 kräver flertalet länder ett intyg där det framgår att resenären testats negativ med PCR-test för Covid-19. Hälsobolaget genomför PCR-prov och utfärdar reseintyg.

Vi kan även utfärda friskintyg när du varit på resa och ska åter i arbete.

Testet uppfyller Folkhälsomyndighetens säkerhetskrav och analyseras på ett ackrediterat laboratorium. Efter att testet har påvisat negativt resultat utfärdar våra läkare ett rese- alternativt friskintyg på engelska.

Reseintyg

För dig som inför en resa behöver visa att du testats negativt för Covid-19.
Olika regler gäller för olika länder, både vad gäller t ex giltighetstid, krav på intyg och provtagningssätt. Det ligger på resenärens ansvar att inför provtagningen ta reda på vilken typ av intyg som behövs för att få resa in i just det landet resan avser.

Hälsobolagets standardintyg innehåller uppgifter om:

 • namn
 • födelsedatum
 • passnummer
 • testdatum
 • testsvar.
 • vilken analys som utförts samt namn på analyserande laboratorium och dess ISO-certifiering.

Krävs särskilt intyg eller tillägg?

Om resmålet kräver särskilt intyg/tillägg ska underlaget mailas till info@halsobolaget.se innan tid bokas. Vi säkerställer därefter att vi kan utfärda intyget och återkommer för tidsbokning.

Pris:

2 300 kr

BOKA RESEINTYG COVID-19

Friskintyg

För dig som behöver visa att du testats negativt för Covid-19. Det kan handla om att du varit på resa och skall tillbaka till arbete eller att verksamheten av annan anledning vill se att du är frisk.
Olika regler gäller för olika verksamheter, både vad gäller t ex giltighetstid, krav på intyg och provtagningssätt. Det ligger på beställarens ansvar att inför provtagningen ta reda på vilken typ av intyg som behövs.

Hälsobolagets standardintyg innehåller uppgifter om:

 • namn
 • födelsedatum
 • testdatum
 • testsvar
 • vilken analys som utförts samt namn på analyserande laboratorium och dess ISO-certifiering.

Krävs särskilt intyg eller tillägg?

Om verksamheten kräver särskilt intyg/tillägg ska underlaget mailas till info@halsobolaget.se innan tid bokas. Vi säkerställer därefter att vi kan utfärda intyget och återkommer för tidsbokning.

Pris:

2 300 kr

Boka Friskintyg Covid-19

Hur går testet till?

Ett PCR-test tas i näsan för att påvisa infektion med Covid-19 och det tar 10-15 minuter att genomföra.

Hur snabbt får jag svar?

Tester kan tas måndag till torsdag före kl 12 och intyg erhålles nästa vardag senast kl 18.
Intyget skickas per säkert mail alternativt hämtas hos oss på Hälsobolagets mottagning i Uddevalla (stänger kl 16.30).

Tänk på detta innan du bokar

• Du bör vara frisk och inte ha uppvisat symptom på Covid-19 de senaste 2 veckorna

• Ha med dig giltigt pass som du ska resa med när du kommer till oss.

 


Läkarintyg för studier eller arbete utomlands

För att få tjänstgöra i det landet som är tänkt, behöver arbetstagaren oftast visa att hen är frisk och fullt arbetsför. Vid utlandsstudier krävs oftast ett hälsointyg.

Intyg för utlandsvistelse