Bli kund

Rese- och friskintyg Covid-19

Skall du resa eller har varit utomlands? Hälsobolaget genomför PCR-prov för ackrediterat laboratorium och antigentest (snabbtest). Vi utfärdar både reseintyg och friskintyg på engelska.

På grund av rådande omständigheter med Covid-19 kräver flertalet länder ett intyg där det framgår att resenären testats negativ med PCR-test för Covid-19. Hälsobolaget genomför PCR-prov för ackrediterat laboratorium och antigentest (snabbtest). Vi utfärdar både reseintyg och friskintyg på engelska.

Reseintyg – PCR-test

För dig som inför en resa behöver visa att du testats negativt för Covid-19.

PCR-testet uppfyller Folkhälsomyndighetens säkerhetskrav och analyseras på ett ackrediterat laboratorium. Efter att testet har påvisat negativt resultat utfärdar våra läkare ett reseintyg på engelska. Intyget får du dagen efter du tagit ditt test. Intyget utfärdas av läkare.

Svar inom 34 timmar.

Pris:
2 300 kr

Läs mer och boka PCR-TEST

Friskintyg – Antigentest (snabbtest)

För dig som behöver visa att du testats negativt för Covid-19.

Det kan handla om att du varit på resa och skall tillbaka till arbete eller att verksamheten av annan anledning vill se att du är frisk. Antigentest (även kallat snabbtest) tas på vår mottagning och inom 15-20 min finns svaret och du kan få ditt intyg i samband med besöket. Antigentestet utfärdas av provtagare som ej är läkare.

Svar inom 15-20 minuter.

Pris:
850 kr

Boka Friskintyg ANTIGENTEST

Fit for fly + PCR

Ska du ut och resa? Glöm inte att säkerställa om du behöver ett friskintyg, även kallat fit for fly.

Intyget grundar sig på en läkarbedömning utifrån din hälsa och krävs oftast inför resor till Asien. Hälsoundersökningen kan se olika ut beroende på vart du ska resa. Det betyder också att olika arrangörer och resebolag har olika intyg, därför är det viktigt att du vet vilket intyg som din resa kräver och att du förser oss med detta innan din tid hos oss.

I dagsläget krävs också ett PCR-test som är signerat av läkare i samband med fit for fly-intyg.

Pris:
3 800 kr

Boka Fit for fly + PCR


Läkarintyg för studier eller arbete utomlands

För att få tjänstgöra i det landet som är tänkt, behöver arbetstagaren oftast visa att hen är frisk och fullt arbetsför. Vid utlandsstudier krävs oftast ett hälsointyg.

Intyg för utlandsvistelse