Bli kund

Lagstadgade medicinska kontroller och tjänstbarhetsintyg till er tjänst.

För vissa arbeten krävs enligt lag (AFS 2019:3) att du som arbetsgivare anordnar medicinska kontroller. Syftet är att ta reda på om personalen löper risk för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete. Och naturligtvis även att förebygga att någonting sådant sker. Hälsobolaget utför dessa kontroller och ser till att tillhörande tjänstbarhetsintyg utfärdas.


Medicinska kontroller

Vid följande arbeten skall du som arbetsgivare anordna medicinska kontroller, men den anställde kan välja att avstå:


Övriga intyg och medicinska bedömningar

Det finns även andra arbeten som kräver intyg eller där medicinsk bedömning rekommenderas, men som ligger utanför AFS 2019:3. Det gäller arbeten med: