Bli kund

Hälsoundersökning Frisk – Risk

Få reda på din hälsostatus med vår grundläggande hälsoundersökning Frisk – Risk. En hälsoundersökning är ett utmärkt sätt att stämma av nuläget när det gäller hälsan.

Undersökningen består av två delar, en provtagningsdel hos sköterska och när provsvaren kommit från laboratoriet kommer du på tillhörande läkarbesök.

I standardpaketet för hälsoundersökningen ingår:

 • Längd, vikt, BMI (viktindex) och midjemått
 • Blodtryck
 • Blodsocker, HbA1c
 • Blodstatus (Hb, EVF, MCV, MCH, LPK, TPK, EPK och MCHC)
 • Kolesterol (kolesterol, HDL, LDL, LDL/HDL och triglycerider)
 • Njurprover (natrium, kalium och kreatinin)
 • Leverprover (ASAT, ALAT, ALP och bilirubin)
 • Urinprov för kontroll av socker och äggvita
 • Liten lungfunktionsmätning (COPD6)

Önskas tillval av provpaket erbjuder vi dessa:
TillvalProverAtt tänka på
Sköldkörtelprov litenTSH och fritt T4
Sköldkörtelprov storTSH, fritt T4, TPO och TRAK*2, *3
BinjureprovKortisol (blodprov) och DHEAS*4, *5, *6, *7, *8
Vitaminer/mineralerD-vitamin, kobalamin, folat, järn, ferritin, magnesium, calcium, zink, homocystein*1, *2, *4, *6
JärnbristJärn, ferritin, transferrinmättnad och TIBC*1, *4, *6
InflammationsmarkörerCRP, SR, ferritin och urat*9, *10
LedvärkCRP, SR, reumatid faktor och CCP antikroppar*9, *10
TrötthetsproverTSH, T4, kobolamin, folat, D-vitamin, CRP, ferritin, homocystein, albumin och calcium*1, *11
Hjärta-kärlApo A1, apo B, apo B/apo A1, CRP högkänsligt, ferritin och urat*11, *6, *7A
Stora träningspaketetKobalamin, folat, järn, ferritin, transferrin, zink, magnesium, D-vitamin, calcium, albumin, C-peptid, IGF-1, eGFR, TSH, T4, CRP, testosteron, kortisol (blodprov), DHEAS*1, *2, *9, *3, *12, *4, *5, *7, *7A, *6, *11
Enskilda analyser
 • PSA
 • Tg-antikroppar 3
 • Blodgruppering

Att tänka på

Medicinering

*1 Om du tar någon järnmedicin eller andra mineraler och vitaminer (kosttillskott) skall dessa inte tas 24 timmar innan din provtagning

*2 Stora mängder av Biotin (vitamin B7) kan påverka resultatet varför du bör avstå från detta några dagar innan din provtagning

*3 Om du tar Levaxin ska detta inte tas på dagen för din provtagning

*9 Analys bör inte utföras vid medicinering med NSAID-preparat (antiinflamatoriska medel samt lättare värk- och febernedsättande medel med undantag för paracetamol)

*10 Analys bör inte utföras vid pågående eller nyss avslutad antibiotikabehandling

*12 P-piller kan påverka analysresultatet

 

Dygnsvariation

*4 Då analysen är en dygnsvarierande parameter bör provet tas på morgonen innan klockan 10.00

*5 Vid upprepade provtagningar bör provet tas vid samma tidpunkt på dagen

 

Mat och alkohol

*6 Undvik fet mat och alkohol dagen före din provtagning

 

Övrigt

*7 Det är viktigt att du sitter ner i lugn och ro i minst en kvart på provtagningsenheten innan du tar ditt prov så att eventuell korttidsstress inte påverkar ditt analysresultat

*7A Kroppsaktivitet kan påverka analysen varför träning innan provtagning bör undvikas

*8 Kroppsaktivitet kan påverka analysen varför träning innan provtagning bör undvikas

*11 Provet ska tas fastande vilket betyder att ingen mat ska ha intagits på tolv timmar innan provtagningen. Observera att allt utom vatten samt te och kaffe utan tillsatser av socker eller mjölk räknas, även eventuella mediciner.

Övriga tillval:
 • Hörsel – och Synkontroll
 • EKG
 • Spirometri
 • Hudöversyn (prickkontroll)
 • Neurologi status
Viktigt inför din provtagning
 • Ta med giltig legitimation
 • Tänk på att du ska vara fastande från kl 22.00 kvällen innan och att inte röka eller snusa 2 timmar innan ditt besök. Vi råder dig till att undvika fet mat och alkohol dagen innan din provtagning. Det går bra att dricka vatten och svart kaffe/te utan tillsatser så som socker eller mjölk innan ditt besök.
 • Undvik mineraler eller vitamintillskott 24 timmar innan din provtagning. Tar du några mediciner är det bra om du vet vad de heter och ifall du ska göra uppehåll med dessa inför din provtagning.
 • Det är bra om du undviker träning direkt innan din provtagning, då det kan påverka analysen.
 • Du ska också kunna lämna ett urinprov.
 • Det är en god idé att komma till vår mottagning en stund innan, så att du hinner sitta ner i lugn och ro innan din provtagning.

Har du gjort något eller några tillval till stardardpaketet som ingår i Frisk-risk? Lås då anvisningarna som står angivna under tillval, rubriken Att tänka på.

Gör en intresseanmälan eller ring direkt för att boka tid – 0771-35 43 30.

Boka Frisk-Risk

 

 


Anlita oss för företagets lagstadgade medicinska kontroller

För vissa arbeten krävs enligt lag att du som arbetsgivare anordnar medicinska kontroller. Syftet är att ta reda på om personalen löper risk för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete. Och att förebygga att någonting sådant sker.

Till medicinska kontroller