Bli kund

Hälsoundersökning Frisk – Risk

Få reda på din hälsostatus med vår grundläggande hälsoundersökning Frisk – Risk. En hälsoundersökning är ett utmärkt sätt för oss att stämma av nuläget när det gäller hälsan.

Syfte

Att skapa en bild av hälsoläget.

Upplägg

Undersökningen består av två delar, en provtagningsdel hos vår sjuksköterska och någon vecka härefter kommer man till oss på ett läkarbesök.

Innehåll

Provtagning hos sjuksköterskan där följande prover ingår i hälsoundersökningen:

  • Blodtryck
  • Blodsocker
  • Hb (blodvärde)
  • Kolesterol (total kolesterol, LDL, HDL och triglycerider)
  • CRP (snabbsänka)
  • Kreatinin (njurfunktion)
  • Leverprov med ALAT och Gamma –GT
  • BMI viktindex samt midjemått
  • Urinprov för kontroll av socker och äggvita
  • Mindre lungfunktionsundersökning (COPD6)

Vid besöket hos läkaren:

Vid besöket hos sköterska bokas tid till vår läkare för bedömning och genomgång av provsvar. Övriga kontroller som man har behov av sker i samråd med läkaren vid denna träff.

Vid önskemål erbjuder vi följande tillval:

Hörsel – och Synkontroll

535 SEK

TSH (ämnesomsättningsprov)

600 SEK

PSA-provtagning (prostatacancerprov)

815 SEK

Konditionstest

560 SEK

Spirometri

560 SEK

Pris exkluderar moms

Pris:

2 500 SEK exklusive moms

 


Boka tid till hälsoundersökningen Frisk – Risk

Klicka nedan för att göra en intresseanmälan till vår grundläggande hälsoundersökning Frisk – Risk. Eller ring direkt för att boka tid – 0771-35 43 30.

Intresseanmälan

 

 


Anlita oss för företagets lagstadgade medicinska kontroller

För vissa arbeten krävs enligt lag att du som arbetsgivare anordnar medicinska kontroller. Syftet är att ta reda på om personalen löper risk för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete. Och att förebygga att någonting sådant sker.

Till medicinska kontroller