Bli kund

Hälsoundersökning Frisk – Risk

Få reda på din hälsostatus med vår grundläggande hälsoundersökning Frisk – Risk. En hälsoundersökning är ett utmärkt sätt att stämma av nuläget när det gäller hälsan.

Undersökningen består av två delar, en provtagningsdel hos sköterska och ungefär en vecka efter, när provsvaren kommit från laboratoriet kommer du på tillhörande läkarbesök.

Provtagning hos sköterska där följande kontroller/ prover ingår i hälsoundersökningen:

 • Längd, vikt, BMI (viktindex) och midjemått
 • Blodtryck
 • Blodsocker, HbA1c
 • Blodstatus (Hb, EVF, MCV, MCH, LPK, TPK, EPK, MCHC)
 • Kolesterol (kolesterol, HDL, LDL, LDL/HDL, triglycerider)
 • Njurprover (natrium, kalium, kreatinin) Leverprover (ASAT, ALAT, ALP, bilirubin)
 • Urinprov för kontroll av socker och äggvita
 • Liten lungfunktionsmätning (COPD6)

Vid besöket hos läkaren:

Läkarundersökning, bedömning och genomgång av provsvar.

Pris:

2 750 kr

Tillval vid önskemål:
 • EKG – 630kr
 • Spirometri – 590kr
 • Hudöversyn (prickkontroll) – 600kr
 • Neurologistatus – 600kr
 • Hörsel – och Synkontroll – 535kr
Viktigt inför din provtagning
 • Ta med giltig legitimation
 • Tänk på att du ska vara fastande från kl 22.00 kvällen innan. Det går bra att dricka vatten, men inget annat. Vi råder dig till att undvika fet mat, alkohol, mineraler eller vitamintillskott i 24 timmar innan provtagning.
 • Tar du några mediciner är det bra om du vet vad de heter och ifall du ska göra uppehåll med dessa inför provtagning.
 • Vi uppmanar att inte röka eller snusa 2 timmar innan besök.
 • Du ska också kunna lämna ett urinprov.
 • Undvik gärna träning direkt innan din provtagning, då det kan påverka analysen.
 • Det är en god idé att komma till vår mottagning en stund innan, så att du hinner sitta ner i lugn och ro innan din provtagning!

Har du gjort något eller några tillval till stardardpaketet som ingår i Frisk-risk? Lås då anvisningarna som står angivna under tillval, rubriken Att tänka på.

Tilläggsprover till vår hälsoundersökning Frisk – Risk

Vår hälsoundersökning Frisk- Risk kan byggas på med tillvalspaket. Vi har flertalet tillvalspaket i form av utökad blodprovstagning samt även tillval i form av EKG, spirometri (stor lungfunktionsundersökning), hudöversyn (prickkontroll), neurologistatus och hörsel- och synkontroll. Vad gäller tillval av blodprovspaket så bygger de på de blodprover som ingår i standardpaketet för hälsoundersökningen.

Produktblad

Sköldkörtelprov liten
TSH, fritt T4Pris: 365 kr

Att tänka på inför provtagningen

Har ditt provtagningspaket denna ikon ber vi dig att vara uppmärksam på dina läkemedel. Äter du Levaxin och har bokat sköldkörtelpaket ber vi dig att avvakta med att ta ditt läkemedel till efter provtagningen.

Likaså gäller det om din provtagning innefattar järn, ber vi dig att inte ta järnmedicin samt inte heller eller andra kosttillskott 24 timmar innan din provtagning.

Ska du ta inflammationsmarkörer ber vi dig undvika intag av NSAID-preparat (ex. Ipren) tiden innan din provtagning. Likaså kan en pågående eller nyligen avslutad antibiotikakur påverka resultatet.

Stora mängder av Biotin (vitamin B7) eller andra tillskott av B-vitaminer kan påverka resultatet varpå du bör avstå från detta några dagar innan din provtagning, framförallt om ditt provpaket innehåller vitaminer och mineraler.

Sköldkörtelprov stor
TSH, fritt T4, TPO, TRAKPris: 750 kr

Att tänka på inför provtagningen

Har ditt provtagningspaket denna ikon ber vi dig att vara uppmärksam på dina läkemedel. Äter du Levaxin och har bokat sköldkörtelpaket ber vi dig att avvakta med att ta ditt läkemedel till efter provtagningen.

Likaså gäller det om din provtagning innefattar järn, ber vi dig att inte ta järnmedicin samt inte heller eller andra kosttillskott 24 timmar innan din provtagning.

Ska du ta inflammationsmarkörer ber vi dig undvika intag av NSAID-preparat (ex. Ipren) tiden innan din provtagning. Likaså kan en pågående eller nyligen avslutad antibiotikakur påverka resultatet.

Stora mängder av Biotin (vitamin B7) eller andra tillskott av B-vitaminer kan påverka resultatet varpå du bör avstå från detta några dagar innan din provtagning, framförallt om ditt provpaket innehåller vitaminer och mineraler.

Binjureprov
Kortisol, DHEASPris: 400 kr     

Att tänka på inför provtagningen

Kroppsaktivitet kan påverka analysen varför träning innan provtagning bör undvikas.

Analysen är dygnsvarierande och provet bör tas på morgonen innan kl. 10.00.

Vid upprepade provtagningar bör provet tas vid samma tidpunkt som föregående provtagningstillfälle.

Har ditt provtagningspaket denna ikon ber vi dig att vara uppmärksam på dina läkemedel. Äter du Levaxin och har bokat sköldkörtelpaket ber vi dig att avvakta med att ta ditt läkemedel till efter provtagningen. Likaså gäller det om din provtagning innefattar järn, ber vi dig att inte ta järnmedicin samt inte heller eller andra kosttillskott 24 timmar innan din provtagning. Stora mängder av Biotin (vitamin B7) eller andra tillskott av B-vitaminer kan påverka resultatet varpå du bör avstå från detta några dagar innan din provtagning, framförallt om ditt provpaket innehåller vitaminer och mineraler.

Vitaminer/mineraler
D-vitamin, kobalamin, folat, järn, ferritin m magnesium, calcium, zink, homocysteinPris: 900 kr  

OBS! Flertalet analyser i detta paket återfinns även i paketen Trötthetsprover och Stora träningspaketet

Att tänka på inför provtagningen

Analysen är dygnsvarierande och provet bör tas på morgonen innan kl. 10.00.

Har ditt provtagningspaket denna ikon ber vi dig att vara uppmärksam på dina läkemedel. Äter du Levaxin och har bokat sköldkörtelpaket ber vi dig att avvakta med att ta ditt läkemedel till efter provtagningen. Likaså gäller det om din provtagning innefattar järn, ber vi dig att inte ta järnmedicin samt inte heller eller andra kosttillskott 24 timmar innan din provtagning. Stora mängder av Biotin (vitamin B7) eller andra tillskott av B-vitaminer kan påverka resultatet varpå du bör avstå från detta några dagar innan din provtagning, framförallt om ditt provpaket innehåller vitaminer och mineraler.

Järnbrist
Järn, ferritin, transferrin, transferrinmättnad, TIBC, CRPPris: 470 kr  

Att tänka på inför provtagningen

Analysen är dygnsvarierande och provet bör tas på morgonen innan kl. 10.00.

Har ditt provtagningspaket denna ikon ber vi dig att vara uppmärksam på dina läkemedel. Äter du Levaxin och har bokat sköldkörtelpaket ber vi dig att avvakta med att ta ditt läkemedel till efter provtagningen. Likaså gäller det om din provtagning innefattar järn, ber vi dig att inte ta järnmedicin samt inte heller eller andra kosttillskott 24 timmar innan din provtagning. Stora mängder av Biotin (vitamin B7) eller andra tillskott av B-vitaminer kan påverka resultatet varpå du bör avstå från detta några dagar innan din provtagning, framförallt om ditt provpaket innehåller vitaminer och mineraler.

Inflammationsmarkörer
CRP, SR, elfores (proteinfraktioner)Pris: 600 kr

Att tänka på inför provtagningen

Äter du Levaxin och har bokat sköldkörtelpaket ber vi dig att avvakta med att ta ditt läkemedel till efter provtagningen. Likaså gäller det om din provtagning innefattar järn, ber vi dig att inte ta järnmedicin samt inte heller eller andra kosttillskott 24 timmar innan din provtagning. Ska du ta inflammationsmarkörer ber vi dig undvika intag av NSAID-preparat (ex. Ipren) tiden innan din provtagning. Likaså kan en pågående eller nyligen avslutad antibiotikakur påverka resultatet. Stora mängder av Biotin (vitamin B7) eller andra tillskott av B-vitaminer kan påverka resultatet varpå du bör avstå från detta några dagar innan din provtagning, framförallt om ditt provpaket innehåller vitaminer och mineraler.

Ledvärk
CRP, SR, reumatoid faktor, CCP antikropparPris: 750 kr

Att tänka på inför provtagningen

Har ditt provtagningspaket denna ikon ber vi dig att vara uppmärksam på dina läkemedel. Äter du Levaxin och har bokat sköldkörtelpaket ber vi dig att avvakta med att ta ditt läkemedel till efter provtagningen. Likaså gäller det om din provtagning innefattar järn, ber vi dig att inte ta järnmedicin samt inte heller eller andra kosttillskott 24 timmar innan din provtagning. Stora mängder av Biotin (vitamin B7) eller andra tillskott av B-vitaminer kan påverka resultatet varpå du bör avstå från detta några dagar innan din provtagning, framförallt om ditt provpaket innehåller vitaminer och mineraler.

Trötthetsprover
TSH, T4, kobalamin, folat, D-vitamin, CRP f ferritin, homocystein, albumin, calciumPris: 950 kr

OBS! Flertalet analyser i detta paket återfinns även i paketen Vitaminer/mineraler och Stora träningspaketet

Att tänka på inför provtagningen

Har ditt provtagningspaket denna ikon ber vi dig att vara uppmärksam på dina läkemedel. Äter du Levaxin och har bokat sköldkörtelpaket ber vi dig att avvakta med att ta ditt läkemedel till efter provtagningen. Likaså gäller det om din provtagning innefattar järn, ber vi dig att inte ta järnmedicin samt inte heller eller andra kosttillskott 24 timmar innan din provtagning. Stora mängder av Biotin (vitamin B7) eller andra tillskott av B-vitaminer kan påverka resultatet varpå du bör avstå från detta några dagar innan din provtagning, framförallt om ditt provpaket innehåller vitaminer och mineraler.

Stora träningspaketet
Kobalamin, folat, järn, ferritin, transferrin, zink, , magnesium, D-vitamin, calcium, albumin, C-peptid, IGF-1, IGF-1, eGFR, TSH, fritt T4, CRP, testosteron, kortisol, DD DHEASPris: 1 700 kr

OBS! Flertalet analyser i detta paket återfinns även i paketen Vitaminer/mineraler och Trötthetsprover

Att tänka på inför provtagningen

Vi ber dig att undvika tillskott 24 timmar innan provtagning. Likas  att du inte tr nat precis innan din provtagning. P-piller kan p verka analysresultatet. Tar du samma provpaket vid ett senare tillfälle rekommenderar vi att du tar det vid samma tid som föregående provtagningstillfälle.

Enskild analys - PSA
PSAPris: 600 kr
Enskild analys - Blodgruppering
BlodgrupperingPris: 500 kr

Boka Frisk-Risk med tilläggsprov

Vänligen ange vilket/vilka tilläggsprov som önskas under önskemål eller mer information in formuläret.

 

 


Anlita oss för företagets lagstadgade medicinska kontroller

För vissa arbeten krävs enligt lag att du som arbetsgivare anordnar medicinska kontroller. Syftet är att ta reda på om personalen löper risk för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete. Och att förebygga att någonting sådant sker.

Till medicinska kontroller