Bli kund

Antigentest på arbetsplatsen – en del i att minska smittspridningen

Covid-19 har fått oss att tänka om på många olika plan, exempelvis hur vi kan arbeta på distans. Men allt arbete går inte att utföra på distans och många företag laddar för att finna en bra hybridform för att kunna kombinera distansarbete men också möjligheten att vara på plats.

I samband med att medarbetare kommer tillbaka på kontoret är screening för arbetsåtergång en god idé. Detta kan genomföras genom antigentest på symtomfria individer. Antigentest påvisar om det finns aktiv smitta och därmed kan vi bryta smittkedjan.

Våra tester är 93–98% säkra och följer de krav som folkhälsomyndigheten har på antigentest och påvisar även mutationer. Läs mer här

Beställ antigentest

Att genomföra antigentester på arbetsplatsen är bara en del i att minimera smittspridningen.

Följ rekommendationerna från folkhälsomyndigheten.

Hälsobolagets tips för att minimera smittspridning:

• Håll avstånd på arbetsplatsen

• Se till att handsprit är lättillgängligt

• Om distansarbete inte går att genomföra, går varannan dag hemma och varannan dag på arbetet?

• Skriv en policy gällande covid-19