Bli kund

Vår filosofi: Friskare människor och god hälsa.

På Hälsobolaget är vi övertygade om att det finns lika många definitioner på Hälsa som det finns människor. Därför finns det ingen lösning som fungerar för alla. Det vi vet är dock att en god förutsättning för hälsa är att det finns balans mellan arbete och fritid. Tillsammans kan vi finna den balansen och få det friska att växa.

Genom att vara lyhörd och värna om friskfaktorerna på arbetsplatsen värnar vi om varje individs hälsa och välbefinnande. På så sätt minimeras risken för ohälsa och sjukfrånvaro. Ekvationen är egentligen enkel – mår vi bra på arbetet presterar vi bra!

Skapa en verksamhet i balans

Precis som vi människor behöver balans behöver också organisationen det för att fungera optimalt. För detta krävs rätt kompetens, tydliga och öppna kommunikationsvägar och ett ständigt arbete med den systematiska arbetsmiljön.

Ett sätt att ta reda på hur medarbetarna – och på så sätt även organisationen mår – är att genomföra hälsoundersökningar eller sk. medarbetarenkäter. Detta ger ett bra underlag och visar på vad som redan idag fungerar väl samt vad som kan och bör förbättras. Utifrån underlaget det vi på Hälsobolaget komma med passande åtgärdsförslag för just er verksamhet.

Vad kostar personalens sjukfrånvaro på ditt företag?

Försäkringskassan har tagit fram ett enkelt kalkylprogram för att du ska kunna räkna ut vad ditt företags sjukfrånvaro egentligen kostar. Beräkna kostnader för sjukfrånvaron här


För en friskare arbetsplats med sänkt sjukfrånvaro

Tillsammans i vårt team har vi en bred kompetens av erfarna läkare, företagssköterskor, fysioterapeuter, psykologer och psykoterapeuter. Tillsammans med vår arbetsmetod, skapar vi friskare arbetsplatser med sänkt sjukfrånvaro – det är trots allt det vi är bäst på.

Personlig träning och kostrådgivning

För oss är det självklart att erbjuda skräddarsydd träning och kostrådgivning på individ- så väl som gruppnivå. Allas vår mentala hälsa är minst lika viktig som den fysiska och inte allt för sällan går dessa hand i hand. Då kan det vara gott att få verktyg från någon av våra psykologer och psykoterapeuter. Beroende på önskemål och förutsättningar, utformar vi tillsammans passande mål och upplägg.

personlig träning

Hur mår medarbetarna? Med hjälp av vår medarbetarenkät får du kontinuerlig koll.

Att veta hur ens medarbetare har det på arbetet är a och o som arbetsgivare. Ett sätt att få en bra överblick över detta är att genomföra kontinuerliga medarbetarenkäter. På så sätt får ni koll på både risk och friskfaktorer i er verksamhet.

MEDARBETARENKÄT

Är du chef? Då är det dags att ta hand om dig själv också.

Att vara chef innebär mycket ansvar och inte sällan krävs det tid, engagemang och mod för att föra verksamheten framåt. Vi tror att alla chefer är överens om vikten om att värna om sin personal för att lyckas, men vi vet också hur lätt det är att glömma bort sig själv. Därför har vi tagit fram tjänsten chefshälsa – med fokus på dig som chef, men också på dig som person.

chefshälsa

Våra hälsoundersökningar

Att erbjuda din personal en hälsoundersökning hos oss ger trippla vinster. Dels blir ditt företag en attraktivare arbetsplats och dels främjar det personalens hälsa. Och personal som trivs och mår bra presterar ju också bra.

Anlita oss för företagets lagstadgade medicinska kontroller

För vissa arbeten krävs enligt lag att du som arbetsgivare anordnar medicinska kontroller. Syftet är att ta reda på om personalen löper risk för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete. Och att förebygga att någonting sådant sker.

Till medicinska kontroller

Att arbeta förebyggande är mer ekonomiskt

Med hälsofrämjande insatser menar vi allt som företag, grupper eller individer gör för att behålla eller utveckla god hälsa. Att arbeta förebyggande innebär att så långt det är möjligt undanröja sådant som riskerar att påverka hälsan negativt.

Mer om vår effektiva arbetsmetod


INSPIRERANDE MED HÄLSAN I FOKUS

education-img

Hälsogruppen – hållbar och aktiv medarbetare

För ökad styrka, produktivitet och hälsa! Kursen leds av leg. psykolog samt leg. Sjuksköterska/hälsoinspiratör och omfattar 5 träffar. Miniföreläsningar varvas med gruppsamtal, frågestund, praktiska övningar och fysisk aktivitet.
Område
Hälsa
Pris
Löpande timtaxa enligt kundens gällande avtalspriser
Boka
education-img

Föreläsning: Skiftarbete och hållbar hälsa

Föreläsning som kan göras digitalt om så önskas. För en ökad förståelse för vad kroppen behöver för att arbeta obekväma tider, vad det finns för risker och vad man kan göra för att motverka dem på bästa sätt.
Område
Hälsa
Pris
Enligt offert
Boka
education-img

Frukostföreläsning 21/4: Få ihop teamet och känn arbetsglädjen igen

Temat är; inspiration och motivation för att få till teamkänslan och arbetsglädjen igen.
Område
Hälsa
Pris
200 kr/person ex. moms inklusive föreläsning och frukost
Boka
education-img

Stresshanteringsgrupp med fysisk aktivitet

Psykisk ohälsa orsakad av stress utgör idag ett av de främsta hälsoproblemen i arbetslivet. För dig som arbetsgivare finns stora ekonomiska vinster att göra med hjälp av förebyggande insatser.
Område
Hälsa
Pris
Löpande timtaxa enligt gällande avtalspriser
Boka
education-img

Nyhet! Hela Första steget-serien

Behöver du eller dina medarbetare inspiration för att komma igång med en positiv hälsoförändring? Kolla in våra olika föreläsningar för ett hållbart arbetsliv! Välj en eller flera tillfällen separat eller följ med oss genom hela serien. Våra föreläsare är legitimerade och har olika kompetenser inom hälso- och sjukvård samt arbetsmiljö.
Område
Hälsa
Pris
Vid förfrågan
Boka
education-img

Föreläsning Självmedkänsla

En föreläsning om självmedkänsla och mindful self-compassion, om psykologisk och inre trygghet och återhämtning. Om konsten att bemöta oss själva med vänlighet, öppenhet, förståelse och acceptans.
Område
Hälsa
Pris
Pris vid förfrågan
Boka
education-img

Första Steget-föreläsning: Sömn och återhämtning

Välkommen till denna föreläsning som kan vara första steget mot att känna dig mer utvilad och återhämtad.
Område
Hälsa
Pris
Pris vid förfrågan
Boka
education-img

Första Steget-föreläsning: Motivation till rörelse

Välkommen till denna föreläsning där du kan ta första steget mot ditt mål; oavsett om det är bättre hälsa, ökad kondition eller för att förebygga stressrelaterade besvär!
Område
Hälsa
Pris
Vid förfrågan
Boka
education-img

Första Steget-föreläsning: Hälsosam livsstil

Välkommen till denna föreläsning, som kan vara ett första steg till motivation och ökad kunskap till att göra en livsstilsförändring. Det kan även vara en föreläsning där du ser att du har en sund och hälsosam livsstil som du är nöjd med och vill bibehålla.
Område
Hälsa
Pris
Vid förfrågan
Boka
education-img

Första Steget-föreläsning: Smärta

Välkommen till denna föreläsning som kan hjälpa dig att förstå hur smärtan fungerar och ta första steget mot att fundera över om och hur just du kan påverka din smärta framöver.
Område
Hälsa
Pris
Vid förfrågan
Boka
education-img

Mindfulness i hjärnan

Om medveten närvaro och om att rikta sin uppmärksamhet.
Område
Hälsa
Pris
Offert
Boka
education-img

Sömn och sömnproblem (föreläsning)

Att sova bra är viktigt för att du ska må bra och kunna göra ett bra jobb eftersom sömn ger vila, återhämtning och hjälper dig att bearbeta dagens intryck. En vuxen person behöver cirka sex till nio timmars sömn per natt – sömnbehovet är individuellt och kan skifta beroende på sömnkvalitet.
Område
Hälsa
Pris
Offert
Boka
education-img

Bättre sömn med KBT – Sömnskola

Sömn är livsviktigt och idag har många svårt att sova. Orsakerna kan vara många, däribland 24-timmars samhälle med gränser som suddas ut mellan vila, aktiviteter och att ständigt vara tillgänglig. Få bättre sömn med Kognitiv terapi (KBT). KBT är den metod som i forskningsstudier har visat bäst resultat på lång sikt vid olika typer av sömnbesvär.
Område
Hälsa
Pris
Pris enligt offert
Boka
education-img

Workshops – “Hälsosam livsstil”

Att få redskap i hur man som individ kan få till en långsiktig hälsosam livsstil. Med hjälp av både teoretiska och praktiska verktyg belyser vi hur tankar, känslor och beteende påverkar oss och de livsstilsbeslut vi tar.
Område
Hälsa
Pris
Offert
Boka