Bli kund

Vår filosofi är enkel: Friskare människor och god hälsa.

På Hälsobolaget är vi övertygade om att det finns lika många definitioner på Hälsa som det finns människor. Vi lagar inte det som inte är sönder men coachar dig gärna för att hitta balansen och få det friska att växa.

För oss handlar det mycket om att hitta sin personliga balans. Balansen mellan arbetsliv och fritid. Balansen mellan fysisk aktivitet och återhämtning. Balansen mellan den egna tiden och människor runt oss som familj, vänner och arbetskamrater. I den snabba tid vi alla lever i idag, ställs det höga krav på individen och det är lätt att tappa denna balans.

Sänk sjukfrånvaron

En stor del av sjukdagarna är faktiskt möjliga att påverka. Och det är just det faktum som är utgångspunkten för det strukturerade hälsoarbete som har blivit Hälsobolagets kännetecken.

Investera i företagshälsovård

Tack vare våra erfarna läkare, sjuksköterskor, terapeuter, fysioterapeuter och inte minst vår arbetsmetod, skapar vi friskare arbetsplatser med sänkt sjukfrånvaro, vilket i sin tur genererar direkta kostnadsbesparingar som med stor marginal motiverar sin investering.

Tips på upphandlingsguide

Sveriges Företagshälsor har tagit fram en upphandlingsguide som kan vara till stor hjälp i valet av företagshälsa. Hela guiden hittar du här »