Bli kund

Vår filosofi: Friskare människor och god hälsa.

På Hälsobolaget är vi övertygade om att det finns lika många definitioner på Hälsa som det finns människor. Därför finns det ingen lösning som fungerar för alla. Det vi vet är dock att en god förutsättning för hälsa är att det finns balans mellan arbete och fritid. Tillsammans kan vi finna den balansen och få det friska att växa.

Genom att vara lyhörd och värna om friskfaktorerna på arbetsplatsen värnar vi om varje individs hälsa och välbefinnande. På så sätt minimeras risken för ohälsa och sjukfrånvaro. Ekvationen är egentligen enkel – mår vi bra på arbetet presterar vi bra!

Skapa en verksamhet i balans

Precis som vi människor behöver balans behöver också organisationen det för att fungera optimalt. För detta krävs rätt kompetens, tydliga och öppna kommunikationsvägar och ett ständigt arbete med den systematiska arbetsmiljön.

Ett sätt att ta reda på hur medarbetarna – och på så sätt även organisationen mår – är att genomföra hälsoundersökningar eller sk. medarbetarenkäter. Detta ger ett bra underlag och visar på vad som redan idag fungerar väl samt vad som kan och bör förbättras. Utifrån underlaget det vi på Hälsobolaget komma med passande åtgärdsförslag för just er verksamhet.

Vad kostar personalens sjukfrånvaro på ditt företag?

Försäkringskassan har tagit fram ett enkelt kalkylprogram för att du ska kunna räkna ut vad ditt företags sjukfrånvaro egentligen kostar. Beräkna kostnader för sjukfrånvaron här


För en friskare arbetsplats med sänkt sjukfrånvaro

Tillsammans i vårt team har vi en bred kompetens av erfarna läkare, företagssköterskor, fysioterapeuter, psykologer och psykoterapeuter. Tillsammans med vår arbetsmetod, skapar vi friskare arbetsplatser med sänkt sjukfrånvaro – det är trots allt det vi är bäst på.

Personlig träning och kostrådgivning

För oss är det självklart att erbjuda skräddarsydd träning och kostrådgivning på individ- så väl som gruppnivå. Allas vår mentala hälsa är minst lika viktig som den fysiska och inte allt för sällan går dessa hand i hand. Då kan det vara gott att få verktyg från någon av våra psykologer och psykoterapeuter. Beroende på önskemål och förutsättningar, utformar vi tillsammans passande mål och upplägg.

personlig träning

Hur mår medarbetarna? Med hjälp av vår medarbetarenkät får du kontinuerlig koll.

Att veta hur ens medarbetare har det på arbetet är a och o som arbetsgivare. Ett sätt att få en bra överblick över detta är att genomföra kontinuerliga medarbetarenkäter. På så sätt får ni koll på både risk och friskfaktorer i er verksamhet.

MEDARBETARENKÄT

Är du chef? Då är det dags att ta hand om dig själv också.

Att vara chef innebär mycket ansvar och inte sällan krävs det tid, engagemang och mod för att föra verksamheten framåt. Vi tror att alla chefer är överens om vikten om att värna om sin personal för att lyckas, men vi vet också hur lätt det är att glömma bort sig själv. Därför har vi tagit fram tjänsten chefshälsa – med fokus på dig som chef, men också på dig som person.

chefshälsa

Våra hälsoundersökningar

Att erbjuda din personal en hälsoundersökning hos oss ger trippla vinster. Dels blir ditt företag en attraktivare arbetsplats och dels främjar det personalens hälsa. Och personal som trivs och mår bra presterar ju också bra.

Anlita oss för företagets lagstadgade medicinska kontroller

För vissa arbeten krävs enligt lag att du som arbetsgivare anordnar medicinska kontroller. Syftet är att ta reda på om personalen löper risk för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete. Och att förebygga att någonting sådant sker.

Till medicinska kontroller

Att arbeta förebyggande är mer ekonomiskt

Med hälsofrämjande insatser menar vi allt som företag, grupper eller individer gör för att behålla eller utveckla god hälsa. Att arbeta förebyggande innebär att så långt det är möjligt undanröja sådant som riskerar att påverka hälsan negativt.

Mer om vår effektiva arbetsmetod


INSPIRERANDE MED HÄLSAN I FOKUS