Bli kund

”Förändringens fyra rum” – ett verktyg för utvecklingsarbete

”Förändringens fyra rum” består av olika metoder, analysinstrument och modeller som fungerar för utveckling, förändring och innovation, och är framtagen av psykologen och forskaren Claes Janssen.

Syfte

”Fyrarummaren” visar dels hur en individ eller grupp färdas genom olika tillstånd i förändringsprocesser. Den visar även hur vi som individer upplever verkligheten helt olika och hur dessa olikheter kan förhindra eller gynna samarbete, förändring och utveckling.

Mål

Arbetssättet innebär att individen och gruppen genom engagemang och delaktighet får ökad förståelse både för sig själva och för varandra. Gruppen formar sin egen fyrarummare och processen tydliggör hur gruppens olikheter kan tas tillvara i det fortsatta arbetet i vardagen och gör en plan för gruppens/organisationens fortsatta utvecklingsarbete.

Målgrupper

”Förändringens fyra rum” fungerar i alla former av företag och organisationer och går att använda på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Olika delar i arbetsprocessen ”Förändringens fyra rum”

  1. ”Introduktionen” skapar ett gemensamt språk som går att tillämpa direkt.
  2. ”Personlig dialektik” – om gruppen vill vidareutveckla och fördjupa processen ytterligare kan detta verktyg användas. Den ger en djupare kunskap om individuella perspektiv och förhållningssätt.
  3. ”Organisationsbarometern” – ger möjligheten att vidareutveckla en grupp eller ett företag genom att välja ”Organisationsbarometern” i ett tredje steg.

Är du intresserad av att veta mer om metoden och dess olika användningsområden?

Kontakta oss gärna så beskriver vi detaljer, innehåll och kostnader. Tillsammans kan vi skräddarsy insatsen utifrån era behov och önskemål. Kontakta Åsa Bjerdén, Operativ chef. Ring 0771-35 43 30 eller maila »