Bli kund

Tjänstbarhetsundersökning inför nyanställning

Syfte

Att förhindra olämplig arbetsplacering av människor, samt kartläggning av aktuellt hälsostatus inför inträde i nytt arbete.

Målgrupp

Personer som är aktuella för nyanställning.

Innehåll

Nyanställningsundersökning “BAS” utförs av företagssköterskan och innefattar följande:

 • Blodsocker
 • Blodtryck
 • Body Mass Index
 • HB – Blodvärde
 • Kolesterol
 • Hörselkontroll
 • Synkontroll
 • Audit (Screening Alkohol)
 • Bedömningssamtal

Beställning av tjänsten från arbetsgivaren skall innehålla en beskrivning av tjänsten, ev. exponering som ställer särskilda hälsokrav.

Undersökningen består av två delar. En provtagningsdel och ett frågeformulär. Sammanställning och diskussion av undersökningsresultat samt en bedömning av aktuell situation. Avslutas med rådgivning och information inför aktuell arbetsuppgift.

 

Vid önskemål erbjuder vi följande tillval:
 • Spirometri
 • CDT (Alkoholmarkör)
 • Konditionstest
 • Drogtest i urin (Amfetamin, Bensodiazepim, Cannabis, Kokain, Opiater och Dextropropoxifen)
 • MRO Läkare konsulteras vid positivt drogsvar
Resurs

Undersökning utförs av Företagssköterskan. Vid behov efterföljs ovanstående undersökning av en läkarkonsultation för ställningstagande till Tjänstbarhet. Den senare debiteras enligt vårt timarvode läkare.

Pris:

Enligt offert/avtal

 

Boka tid till tjänstbarhetsundersökning inför nyanställning

Kontakta oss och boka tid till tjänstbarhetsundersökning inför nyanställning. Ring 0771-35 43 30 eller maila info@halsobolaget.se.