Bli kund

Upptäck signalerna för hälsorisk i tid – gör en nyanställningsundersökning.

En nyanställningsundersökning består av en hälsoundersökning som utförs innan en anställning påbörjas, för att på så sätt upptäcka signaler som kan innebära en hälsorisk för den framtida medarbetaren i arbetet för den sökta tjänsten. Vi gör en bedömning av den sökande och ser om det finns några begränsningar eller hinder ur hälsosynpunkt för den sökta tjänsten.

Syftet med nyanställningsintyget är att se signaler om sjuklighet eller svaghet som kan innebära en ökad hälsorisk och försämring av den nyanställdes hälsa.

Anpassat nyanställningsintyg

En nyanställningsundersökning kan utföras enligt era önskemål och kan innehålla exempelvis provtagning, syn- och hörselundersökning, lungfunktion, blodtryck, EKG och ergonomisk funktionsbedömning.

Tjänstbarhetsundersökning inför nyanställning 

Läs mer och boka tid för undersökning inför nyanställning