Bli kund

Vi utfärdar intyg för dig som arbetar med spårburen (eller spårbunden) trafik. Boka tid för din personal redan idag.

Hälsobolaget erbjuder lagstadgade medicinska kontroller där syftet är att ta reda på om personalen löper risk för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete. Och för att förebygga att någonting sådant sker. För personer som arbetar på spårväg, järnväg och tunnelbana krävs det enligt Transportstyrelsen att man kan visa att man uppfyller de fysiska, psykiska och medicinska krav som ställs. Hälsobolaget genomför hälsokontroll och utfärdar de intyg du behöver.

Boka tid för hälsokontroll och tjänstbarhetsintyg för spårburen trafik