Bli kund

Vi utför medicinsk kontroll av personer som arbetar med rök- och kemdykning. Boka tid redan idag.

Hälsobolaget genomför hälsoundersökningar och arbets-EKG för att se så att den som rök- och kemdyker är fullt frisk och har god, fysisk arbetsförmåga. Ett så kallat tjänstbarhetsintyg till arbetsgivaren utfärdas efter läkarundersökningen.

Läkarundersökningen ska utföras innan arbete med rök-och kemdykning påbörjas och därefter varje år (vid arbets-EKG gäller olika tidsintervall beroende på ålder).

Boka tid för medicinsk kontroll och tjänstbarhetsintyg för rök- och kemdykning