Bli kund

Hälsobolaget utför medicinska kontroller för nattarbete. Boka tid för intyg redan dag.

Vi har alla en naturlig dygnsrytm som styrs av ljuset. Naturligt är vi därför vakna och aktiva på dagen och sover på natten, då mycket av kroppens reparationsarbete utförs (exempelvis ökar tillväxthormon, testosteron och immunförsvarets aktivitet då). Just nattarbete ger ökade risker för negativa effekter. Och som arbetsgivare är du skyldig att erbjuda medicinska kontroller i arbetslivet. Vi utför medicinska kontroller och utfärdar tjänstbarhetsintyg för nattarbete.

För anställda som arbetar minst 3 timmar av dygnets timmar mellan 22-07 eller som troligtvis kommer att arbeta minst 38 procent av årsarbetstiden på natten, måste erbjudas en medicinsk kontroll. Hälsoundersökningen ska genomföras innan arbetstagaren börjar sin anställning och därefter i olika årsintervall beroende på yrkesgrupp.

Hälsoundersökning vid nattarbete

En hälsoundersökning ges för att ta reda på om arbetstagaren har någon större risk för ohälsa eller olycksfall i arbetet (hjärt- och kärlsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, sömnstörningar) och undersökningen är inriktad på att se eventuella risker för hjärt- och kärlsjukdomar, mag- och tarmsjukdom, sömnstörningar, levnadsvanor och olyckstillbud. Syftet med dessa är att ta reda på om arbetstagaren har särskilt stor risk för ohälsa eller olycksfall i sitt

Beställ medicinsk kontroll nattarbete

När ska kontrollen genomföras?

För anställda som normalt utför arbete minst 3 timmar av sitt arbetspass mellan klockan 22.00-06.00

Alternativt 

Troligen kommer att fullgöra minst en tredjedel av sin årsarbetstid mellan klockan 22.00-06.00

Kravet gäller inte för den som under ett år har en eller flera anställningar med nattarbete, där anställningstiden totalt understiger 3 månader.

Hur ofta ska kontrollen genomföras?
 1. Innan arbetet påbörjas vid nyanställning
 2. Inom 3 månader om byte sker från dag- till nattarbete
 3. Inom 3 månader om byte sker från dag- till skiftarbete, där nattarbete ingår
 4. Återkommande
  a) för arbetstagare. <50 år med högst 6 års mellanrum efter att nattarbete har påbörjats
  b)för arbetstagare som har fyllt 50 år, med högst 3 års mellanrum efter att nattarbete har påbörjats
Hur går kontrollen till?
 1. 1. Enkät besvaras
 2. Samtal och provtagning hos företagssköterska
  Blodtryck, blodsocker, kolesterol, blodvärde samt längd, vikt respektive BMI.
 3. Läkarundersökning.

 

Förebygg riskerna med skiftarbete

Att arbeta, äta och sova på tider som krockar med vår biologiska dygnsrytm kan innebära en hälsorisk. Det finns saker som du och ditt företag kan göra för att minimera dessa risker. Så minimerar och förebygger ni riskerna vid skiftarbete