Bli kund

Handintensivt arbete kräver medicinska kontroller

En medicinsk kontroll syftar till att undanröja belastningsproblematik enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi.

Vem ska genomgå medicinsk kontroll i enlighet med AFS 2019:3?

Alla arbetstagare med arbetsuppgifter som belastar handleden i moment där handleden är aktiv i kombination med kraft, exempelvis genom att ett föremål hålls i handen samtidigt som handleden roteras eller vinklas i någon riktning från sitt medelläge.

Produktblad

Medicinsk kontroll Handintensivt arbete

Beställ medicinsk kontroll

Är du osäker på om din personal berörs av medicinsk kontroll vid handintensivt arbete?

Våra ergonomer vägleder dig i processen

 

När ska kontrollen genomföras?

Efter riskbedömning om bedömningen är att arbetsuppgifterna medför risk för belastningsskada till följd  av handintensivt arbete.

Hur ofta ska kontrollen genomföras?
  1. Inom 3 år efter att handintensivt arbete påbörjats.
  2. Återkommande med högst 3 års mellanrum.
  3. Inom en månad efter att arbetsgivaren fått kännedom om att en arbetstagare fått nya besvär, som kan vara relaterade till handintensivt arbete.
Hur går kontrollen till?
  1. Bifoga riskbedömning vid din beställning
  2. Fysioterapeutbesök
    • Genomgång av tidigare och nuvarande arbetsförhållanden, sjukdomar och besvär som kan vara relaterade till handintensivt arbete
    • Klinisk undersökning vid misstanke om besvär relaterade till handintensivt arbete