Bli kund

Handintensivt arbete kräver medicinska kontroller

En medicinsk kontroll syftar till att undanröja belastningsproblematik enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi.

Vem ska genomgå medicinsk kontroll i enlighet med AFS 2019:3?

Alla arbetstagare med arbetsuppgifter som belastar handleden i moment där handleden är aktiv i kombination med kraft, exempelvis genom att ett föremål hålls i handen samtidigt som handleden roteras eller vinklas i någon riktning från sitt medelläge.

Produktblad

Medicinsk kontroll Handintensivt arbete

Är du osäker på om din personal berörs av medicinsk kontroll vid handintensivt arbete?

Våra ergonomer vägleder dig i processen