Bli kund

Finns det risk att utsättas för asbest, kvarts och syntetiska oorganiska fibrer? Då är det dags för en lagstadgad medicinsk kontroll.

För personer som exponeras för fibrosframkallande damm (asbest, kvarts eller syntetiska oorganiska fibrer), ska en obligatorisk hälsoundersökning genomföras. Hälsobolaget erbjuder lagstadgade medicinska kontroller där syftet är att ta reda på om personalen löper risk för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete. Och naturligtvis även att förebygga att någonting sådant sker.

Den medicinska kontrollen gäller alla som hanterar eller exponeras för fibrosframkallande damm. Undersökningen ska enligt Arbetsmiljöverket göras första gången innan arbetstagaren börjar jobba och därefter med max tre års intervall.

I samband med hälsoundersökningen görs även lungröntgen (görs med viss tidsintervall) och ett utandningsprov (spirometri). Ett så kallat tjänstbarhetsintyg utfärdas därefter.

Beställ medicinsk kontroll

När ska kontrollen genomföras?

Efter riskbedömning vid exponering för fibrosframkallande damm

Hur ofta ska kontrollen genomföras?
 • Innan arbetet påbörjas
 • Återkommande med högst 3 års mellanrum
Hur går kontrollen till?
 1. Bifoga riskbedömning vid din beställning
 2. Läkarundersökning inkl. frågeformulär hud- och luftvägar
  • Spirometri
  • Genomgång av tidigare lungröntgenresultat
  • Remiss för lungröntgen (återkommande, men ej vid varje tillfälle)
 3. Tjänstbarhetsintyg utfärdas