Bli kund

Vi utför medicinsk kontroll av personer med dykeriarbete.

Personer som arbetar med någon typ av dykeriarbete måste genomgå en lagstadgad medicinsk kontroll. Detta gäller för alla som utför arbete under vatten eller vid arbete med förhöjt tryck, exempelvis i en tryckkammare. En medicinsk kontroll hjälper till att se att det inte finns någon risk för skador eller annan ohälsa i dykeriarbetet.

Hälsoundersökningen ska göras innan arbetet påbörjas och därefter vart femte år (den som är 40 år eller äldre måste undersökas vartannat år).

Tjänstbarhetsintyg

En medicinsk kontroll är omfattande och läkaren undersöker såväl den psykiska som fysiska konditionen. Kontrollen resulterar i ett tjänstbarhetsintyg till arbetsgivaren.

Boka tid för medicinsk kontroll och tjänstbarhetsintyg för dykeriarbete