Bli kund

Hälsoundersökning av personer som utsätts för bly är en lagstadgad medicinsk kontroll. Boka tid idag.

Hälsobolaget erbjuder lagstadgade medicinska kontroller där syftet är att ta reda på om personalen löper risk för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete. Och naturligtvis även att förebygga att någonting sådant sker. För personer som exponeras för bly i sitt jobb, genomförs en obligatorisk hälsoundersökning.

Den medicinska kontrollen gäller allt arbete med bly där bly eller blyhaltigt material kan förkomma. Under hälsoundersökningen tas även prover för att mäta blyhalten i blodet. Ett så kallat tjänstbarhetsintyg för bly utfärdas därefter.

Boka tid för medicinsk kontroll och tjänstbarhetsintyg för arbete med bly