Bli kund

Hälsokontroll av personer som utsätts för härdplaster är en lagstadgad medicinsk kontroll.
Boka tid redan idag.

Hälsobolaget erbjuder lagstadgade medicinska kontroller där syftet är att ta reda på om personalen löper risk för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete. Och naturligtvis även att förebygga att någonting sådant sker. För personer som utsätts för härdplast i sitt jobb genomförs en hälsoundersökning av hud och lungor inklusive lungfunktionsundersökning, men även samtal kring arbetssätt och exponering. Ett så kallat tjänstbarhetsintyg utfärdas därefter.

Boka tid för medicinsk kontroll och tjänstbarhetsintyg för allergiframkallande kemiska produkter