Bli kund

Hälsokontroll av personer som utsätts för härdplaster är en lagstadgad medicinsk kontroll. Boka tid redan idag.

Hälsobolaget erbjuder lagstadgade medicinska kontroller där syftet är att ta reda på om personalen löper risk för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete. Och naturligtvis även att förebygga att någonting sådant sker. För personer som utsätts för härdplast i sitt jobb genomförs en hälsoundersökning av hud och lungor inklusive lungfunktionsundersökning, men även samtal kring arbetssätt och exponering. Ett så kallat tjänstbarhetsintyg utfärdas därefter.

Boka tid för medicinsk kontroll

Allergiframkallande kemiska produkter: isocyanater, diisocyanater, syraanhydrider, etylcyanoakrylater och metylcyanoakrylater

När ska kontrollen genomföras?

Efter riskbedömning när uppmätta nivåer ligger inom ramen för kontroller enligt AFS 2019:3 .

Hur ofta ska kontrollen genomföras?
 1. Före arbetets start
 2. Efter 3-6 månader
 3. Återkommande med högst 2 års mellanrum och tidigare om det framgår av tjänstbarhetsintyget
Hur går kontrollen till?
 1. Bifoga riskbedömningen vid din beställning
 2. LäkarbesökUndersökning, spirometri, information kring hygien och personlig skyddsutrustning samt genomgång av formulär kring hud och luftvägar.
 3. Ev. remiss till lungröntgen.
 4. Tjänstbarhetsintyg utfärdas

Allergiframkallande kemiska produkter: epoxiplastkomponenter, formaldehydhartser, metakrylater och akrylater

När ska kontrollen genomföras?

Efter riskbedömning när uppmätta nivåer ligger inom ramen för kontroll.

Hur ofta ska kontrollen genomföras?
 1. Före arbetets start
 2. Om den anställde efter arbetets start visar tecken på luftvägssjukdom, hudsjukdom eller allergi och meddelar arbetsgivaren detta
Hur går kontrollen till?
 1. Bifoga riskbedömningen vid din beställning
 2. Läkarbesök med genomgång av tidigare och nuvarande exponeringsförhållanden, undersökning och spirometri