Bli kund

Fysisk mätning – ett effektivt sätt att få koll på företagets arbetsmiljö

Mätningar av företagets organisatoriska och sociala arbetsmiljö är viktiga utgångspunkter i det strategiska arbetsmiljöarbetet. Utifrån resultaten får du en bild av hälsoläget på företaget, och eventuella risker och ohälsa kan effektivt åtgärdas.

Hälsobolaget hjälper ditt företag att bygga upp en god och säker arbetsmiljö där arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. Vi har stora erfarenheter av olika typer av mätning inom arbetsmiljö och kan ge råd om hur du kan mäta. Vi hjälper också till med att tolka resultaten.

Hälsobolaget har lång erfarenhet av mätningar av arbetsmiljön

Vi har lång erfarenhet av olika typer av mätning på den fysiska arbetsmiljön såsom belysning, buller, luftkvalitet, hälsoskadliga ämnen, men även mätningar på organisatoriska och sociala faktorer såsom stress, gruppdynamik, arbetssituation med mera.

All mätning sker enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Kalibrering och rutiner för mätning och instrumentkontroll görs enligt certifierad standard och kvalitetssystem. Mätningarna sker enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och tagna prover sänds till ackrediterat laboratorium för analys.