Bli kund

Skräddarsytt ledarskapsstöd för psykologisk trygghet

I coronakrisens spår ser vi ökad risk för psykisk ohälsa och social närhet och psykologisk trygghet är nu viktigare än någonsin. Vill du veta mer om hur du som chef och ledare kan bygga psykologisk trygghet tillsammans med ditt team i rådande läge?

TILL SKRÄDDARSYTT LEDARSKAP

Antigentest på arbetsplatsen

Vi erbjuder screening med hjälp av antigentest på arbetsplatsen, som en del i att minska smittspridningen. En god idé är att testa sina medarbetare 1–2 gånger i veckan, detta för att kunna fånga smitta i god tid och därmed minska smittspridningen.

ANTIGENTEST PÅ ARBETSPLATSEN

Behöver du påvisa icke pågående infektion med Covid-19? Vi utför PCR-prov och antigentest.

Hälsobolaget genomför PCR-prov och antigentest (snabbtest) och utfärdar både reseintyg för dig som behöver visa att du ej är smittad inför en resa samt friskintyg när du varit på resa och ska åter i arbete eller om verksamheten vill se att du är frisk inför ett jobb.

PCR- och antigentest

Vägledning vid hemarbete

Råd för en god arbetsmiljö på hemmaplan. Kan gälla frågor som ergonomi, kommunikation och motivation.

Samtalsstöd

Stöd för grupp eller enskild individ med anledning av oro och reaktioner till följd av coronakrisen. Stödsamtalen kan ske både fysiskt, per telefon och digitalt.

 

Till samtalsstöd

Riskbedömning

Under coronakrisen behöver risker bedömas mer frekvent, eftersom läget ständigt förändras. Vi erbjuder arbetsplatsbesök för stöd vid riskbedömning och framtagande av handlingsplan. Smittrisker, kommunikation, distansarbete, kunskaper och oro kartläggs.

Till riskbedömning

Chefsrådgivning

Stöd till chefer och HR i arbetsrelaterade frågor kopplade till coronaviruset.

Mer om chefsstöd

Krisstöd

Kontakt för rådgivning om stabiliserande insatser för chefer, medarbetare och arbetsgrupper.

Mer om krisstöd

Medarbetarundersökning

Hur mår dina medarbetare? Med hjälp av vår medarbetarenkät får du en nulägesbild av medarbetarnas upplevda hälsa och arbetsmiljö via webbaserat verktyg, vilket kan ligga till grund för planering av förebyggande insatser.

Till medarbetarundersökningen