Bli kund

Antikroppstest för Covid -19

På Hälsobolaget erbjuder vi verifierade antikroppstester för Covid-19. Testet är för dig som vill veta om du haft infektion med Covid-19 (ej test för dig med pågående sjukdomssymptom). Testet är ett blodprov och provtagningen sker i armen på samma sätt som vid vilken venprovtagning som helst. Vid positivt svar så urskiljer labbet inte om det är positivt pga genomgången Covid-19 eller positivt för att man vaccinerats. Bägge resulterar i att man har antikroppar och det går ej att skilja åt vilken som genererats antikropssvaret.

Testet ska tas tidigast 3 veckor efter dina första symptom på misstänkt Covid-19 infektion.

 

Pris:

Det kostar 950:- per person/anställd. I priset ingår provtagning och en skriftlig återkoppling till individen. Vid svar gränsvärde tillkommer kostnad för ett nytt prov.

 

Provsvar

De individer som inte haft en infektion med Covid-19 får med 99% säkerhet svaret att de inte haft infektionen. Provsvar negativt. Ett negativt provsvar kan också vara ett resultat av ett för tidigt taget test.

Testet ska tas tidigast 3 veckor efter dina första symptom på misstänkt Covid-19 infektion. I de fall infektion med Covid-19 är genomgången och har genererat antikroppar visar testet det i 90% av fallen. Ju längre tid från första symptom desto mera tillförlitligt test. Provsvar positivt.

Vid positivt svar så urskiljer labbet inte om det är positivt pga genomgången Covid-19 eller positivt för att man vaccinerats. Bägge resulterar i att man har antikroppar och det går ej att skilja åt vilken som genererats antikropssvaret.

I vissa fall är resultatet ett gränsvärde, vilket innebär att det varken är klart positivt eller negativt. I dessa fall gör laboratoriet automatiskt en kompletterande undersökning. Prov med svar gränsvärde kan orsakas av för tidigt taget test eller ospecifik reaktion. I de fall den kompletterande undersökningen inte visar positivt rekommenderar laboratoriet ett nytt test efter 2 veckor.

Vanliga frågor

Vilket test används?

Hälsobolaget använder laboratoriet Unilabs antikroppstest (SARS-CoV-2 serologi) för att påvisa IgG-antikroppar mot Covid-19. Testet är för dig som vill veta om du haft Covid-19 infektion. Det är inte ett test för dig med pågående sjukdomssymptom. Testet är ett blodprov och provtagningen sker i armen på samma sätt som vid vilken venprovtagning som helst.

När får jag svar efter provtagning?

Negativa och positiva svar: 1-7 dagar
Gränsvärde: 2-10 dagar

Hur hanterar jag min situation utifrån testresultatet?

Det är viktigt att understryka att det ännu finns begränsad information om antikroppssvar, immunitet och risk för återinsjuknande. Idag är det oklart om alla individer och främst de med milda symtom utvecklar påvisbara IgG-antikroppar efter genomgången infektion med Covid-19.

Det är av största vikt att ett påvisat antikroppssvar inte ersätter de skyddsåtgärder som tillämpas för att minska risken för smitta. De allmänna rekommendationerna om hygien och avstånd kvarstår, även om en individ som nyligen genomgått infektion sannolikt har en grundimmunitet.

Vad får jag som arbetsgivare ta del av beträffande mina anställdas provresultat?

Du kan som arbetsgivare välja att beställa antikroppstester för dina anställda och ta kostnaden för testet. Företaget ska inför testningen göra en riskbedömning om hur de ämnar förhålla sig till testresultatet.

Provsvaret utlämnas enbart till den anställde. För att återkoppla individuella testresultat till arbetsgivaren krävs den enskilda individens skriftliga samtycke. Samtyckesblanketten från arbetsgivaren ska medtas till provtagningstillfället.

Var vänder jag mig vid frågor om Covid-19?

Som enskild individ kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 vid allmänna frågor. Vid misstänkt pågående infektion kan du få rådgivning via 1177.

Hur beställer jag test?

Testkapaciteten är än så länge något begränsad. Folkhälsomyndighetens prioriterade grupper testas först och därefter övriga kunder i den ordning beställning inkommit. Vi behandlar er beställning och kontaktar er enligt köordningen.