Bli kund

ACT – Acceptance and Commitment (Theraphy) Training

Om att lära sig bryta invanda mönster och medvetet hitta nya. 

ACT är en beteendeterapeutisk modell med syfte att stödja människor till att hitta ett medvetet förhållningssätt till tankar och känslor som ger förutsättningar att leva livet meningsfullt och värdefullt.

Metod

ACT är en utveckling av Kognitiv Beteende Terapi (KBT), och metoden används i vården, psykiatrin och psykoterapin, men även i t.ex. skolan och inom organisationsområdet. När ACT används i arbetslivet eller för att förebygga stress och psykisk ohälsa, används uttrycket Acceptance and Commitment Training för att förtydliga att det inte handlar om regelrätt psykoterapi.

Syfte och Mål

Syftet med ACT är dels att individen identifierar vad hen i grunden tycker är viktigt i livet, dels att konkret arbeta för att faktiskt ta steg (beteenden) närmare dessa viktigheter. Målet med ACT är inte enbart att minska på svårigheter utan att kunna leva ett värdefullt och meningsfullt liv oavsett.

Målgrupper

Hälsobolagets ACT-trainer arbetar tillsammans med individ och/eller gruppen för att locka fram det som är viktigt för individen, med eller utan depression, ångest, stress, smärta m.fl. svårigheter.

Vi skräddarsyr ett upplägg för en grupp eller individuellt utifrån era behov och önskemål. Vi använder oss även av metoden i våra öppna program, exempelvis vid stresshantering för medarbetare eller chefer.

Mer information

Är du intresserad av att veta mer om metoden och dess olika användningsområden? Kontakta oss gärna så beskriver vi detaljer, innehåll och kostnader.

Är du intresserad av att veta mer om ACT-metoden och dess olika användningsområden?

Kontakta oss gärna så beskriver vi detaljer, innehåll och kostnader. Kontakta Åsa Bjerdén, Verksamhetschef. Ring 0771-35 43 30 eller maila till asa.bjerden@halsobolaget.se